Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

 

………………., dnia …………. 20…. r.

 

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: …………………………………………………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana produktu na wolny od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

Podpis

…………………………………………………..

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Copyright © QUANTUM Justyna Falkowska