Pakiet Szkoleń Gramatycznych

Pakiet Szkoleń Gramatycznych:

✔️ Najczęściej popełniane błędy w języku angielskim.

✔️ Użycie rodzajników: a/the i zastosowanie some/any, many/much.

✔️ Przegląd wszystkich czasów w języku angielskim oraz ich zastosowanie.

✔️ Wyrażanie teraźniejszości w języku angielskim, czyli omówienie użycia czasów Present Simple i Present Continuous na podstawie zapadających w pamięć historii.

✔️ Wyrażanie przeszłości w języku angielskim, czyli omówienie użycia czasów Past Simple i Past Continuous na podstawie zapadających w pamięć historii + powtórzenie czasów teraźniejszych.

✔️ Omówienie użycia czasów Perfect na podstawie zapadających w pamięć historii.

✔️ Wyrażanie przyszłości w języku angielskim, czyli omówienie użycia czasów Future Simple, Present Continuous oraz konstrukcji “be going to” na podstawie zapadających w pamięć historii + powtórzenie czasów teraźniejszych.

✔️ Omówienie zdań względnych w języku angielskim. (Relative Clause)

WARTOŚĆ SZKOLEŃ: 392 ZŁ

 

Dodatkowe moduły gramatyczne: 

✔️ Zdania warunkowe – Conditionals,

✔️ Gerund vs. Infinitive (-ing czy -ed)

✔️ Wyrażanie przynależności (‘s czy konstrukcja z “of”)

✔️ Mowa zależna

✔️ Czasowniki modalne

✔️ Czasowniki statyczne i dynamiczne. 

WARTOŚĆ MODUŁÓW:  294 ZŁ

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SZKOLEŃ I MODUŁÓW: 686 ZŁ

 

Czterotygodniowy plan używania języka angielskiego metodą speaking sprintów to gotowa recepta na to, aby w miesiąc przełamać się i zacząć mówić w języku obcym.

Jak zacząć mówić w języku angielskim? To pytanie zadajecie mi chyba najczęściej. Odpowiedź jest prosta trzeba ćwiczyć. Nie wiesz o czym? Kalendarz: “Rozgadaj się w 30 dni” rozwiązuje ten problem 🙂

Pakiet zawiera:

– opis pięciu kreatywnych gier służących do treningu mówienia,

– gotowy kalendarz z pomysłami na 5-minutowy trening mówienia na 30 dni,

– pusty szablon z kalendarzem na 30 dni.

Copyright © QUANTUM Justyna Falkowska